Semintra (telmisartan) – Voorwaarden of beperkingen ten aanzien van levering en gebruik - QC09CA07

Updated on site: 21-Sep-2017

Naam van geneesmiddel: Semintra
ATC: QC09CA07
Werkzame stof: telmisartan
Producent: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

A.FABRIKANT(EN) VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE

Naam en adres van de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein DUITSLAND

B. VOORWAARDEN EN VEREISTEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK

Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel

C.VERMELDING VAN DE MAXIMUMWAARDEN VOOR RESIDUEN (MRL’s)

Niet van toepassing.

Commentaar