Semintra (telmisartan) – Voorwaarden of beperkingen ten aanzien van levering en gebruik - QC09CA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Semintra
ATC: QC09CA07
Werkzame stof: telmisartan
Producent: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

A.FABRIKANT(EN) VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE

Naam en adres van de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein DUITSLAND

B. VOORWAARDEN EN VEREISTEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK

Diergeneesmiddel op voorschrift.

C.VERMELDING VAN DE MAXIMUMWAARDEN VOOR RESIDUEN (MRL’s)

Niet van toepassing.

Commentaar