Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) – Etikettering - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Werkzame stof: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Producent: Ceva Sante Animale

Inhoud van artikel

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Kartonnen doos met 1, 3, 4, 6, 12, 24, en 48 spot-on applicatoren

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Vectra 3D spot-on oplossing voor honden 1,5–4 kg

Vectra 3D spot-on oplossing voor honden 4–10 kg

Vectra 3D spot-on oplossing voor honden 10–25 kg

Vectra 3D spot-on oplossing voor honden 25–40 kg

Vectra 3D spot-on oplossing voor honden > 40 kg

Dinotefuran/pyriproxyfen/permethrin

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Elke spot-on applicator bevat dinotefuran 44 mg / pyriproxyfen 3,9 mg / permethrin 317 mg Elke spot-on applicator bevat dinotefuran 87 mg / pyriproxyfen 7,7 mg / permethrin 635 mg Elke spot-on applicator bevat dinotefuran 196 mg / pyriproxyfen 17,4 mg / permethrin 1429 mg Elke spot-on applicator bevat dinotefuran 256 mg / pyriproxyfen 22,7 mg / permethrin 1865 mg Elke spot-on applicator bevat dinotefuran 436 mg / pyriproxyfen 38,7 mg / permethrin 3175 mg

3.FARMACEUTISCHE VORM

Spot-on oplossing

4.VERPAKKINGSGROOTTE

1 spot-on applicator

3spot-on applicatoren

4spot-on applicatoren

6spot-on applicatoren

12spot-on applicatoren

24spot-on applicatoren

48spot-on applicatoren

5.DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Honden.

6.INDICATIE(S)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Toediening als spot-on.

Lees vóór gebruik de bijsluiter

8.WACHTTIJD

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Niet gebruiken bij katten.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

12.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering : lees de bijsluiter

13.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, indien van toepassing

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Op diergeneeskundig voorschrift

14.VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Ceva Santé Animale 10 av. de la Ballastière 33500 Libourne Frankrijk

16.NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

EU/2/13/156/001 (1 spot-on applicator voor honden 1.5–4 kg)

EU/2/13/156/002 (3 spot-on applicatoren voor honden 1.5–4 kg)

EU/2/13/156/026 (4 spot-on applicatoren voor honden 1.5–4 kg)

EU/2/13/156/003 (6 spot-on applicatoren voor honden 1.5–4 kg)

EU/2/13/156/004 (12 spot-on applicatoren voor honden 1.5–4 kg)

EU/2/13/156/027 (24 spot-on applicatoren voor honden 1.5–4 kg)

EU/2/13/156/005 (48 spot-on applicatoren voor honden 1.5–4 kg)

EU/2/13/156/006 (1 spot-on applicator voor honden 4–10 kg)

EU/2/13/156/007 (3 spot-on applicatoren voor honden 4–10 kg)

EU/2/13/156/028 (4 spot-on applicatoren voor honden 4–10 kg)

EU/2/13/156/008 (6 spot-on applicatoren voor honden 4–10 kg)

EU/2/13/156/009 (12 spot-on applicatoren voor honden 4–10 kg)

EU/2/13/156/029 (24 spot-on applicatoren voor honden 4–10 kg)

EU/2/13/156/010 (48 spot-on applicatoren voor honden 4–10 kg)

EU/2/13/156/011 (1 spot-on applicator voor honden 10–25 kg)

EU/2/13/156/012 (3 spot-on applicatoren voor honden 10–25 kg)

EU/2/13/156/030 (4 spot-on applicatoren voor honden 10–25 kg)

EU/2/13/156/013 (6 spot-on applicatoren voor honden 10–25 kg)

EU/2/13/156/014 (12 spot-on applicatoren voor honden 10–25 kg)

EU/2/13/156/031 (24 spot-on applicatoren voor honden 10–25 kg)

EU/2/13/156/015 (48 spot-on applicatoren voor honden 10–25 kg)

EU/2/13/156/016 (1 spot-on applicator voor honden 25–40 kg)

EU/2/13/156/017 (3 spot-on applicatoren voor honden 25–40 kg)

EU/2/13/156/032 (4 spot-on applicatoren voor honden 25–40 kg)

EU/2/13/156/018 (6 spot-on applicatoren voor honden 25–40 kg)

EU/2/13/156/019 (12 spot-on applicatoren voor honden 25–40 kg)

EU/2/13/156/033 (24 spot-on applicatoren voor honden 25–40 kg)

EU/2/13/156/020 (48 spot-on applicatoren voor honden 25–40 kg)

EU/2/13/156/021 (1 spot-on applicator voor honden > 40 kg)

EU/2/13/156/022 (3 spot-on applicatoren voor honden > 40 kg)

EU/2/13/156/034 (4 spot-on applicatoren voor honden > 40 kg)

EU/2/13/156/023 (6 spot-on applicatoren voor honden > 40 kg)

EU/2/13/156/024 (12 spot-on applicatoren voor honden > 40 kg)

EU/2/13/156/035 (24 spot-on applicatoren voor honden > 40 kg)

EU/2/13/156/025 (48 spot-on applicatoren voor honden > 40 kg)

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot:

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket spot-on applicator

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Vectra 3D spot-on (1,5–4 kg)

Vectra 3D spot-on (4–10 kg)

Vectra 3D spot-on (10–25 kg)

Vectra 3D spot-on (25–40 kg)

Vectra 3D spot-on (> 40 kg)

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

3.SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

4.TOEDIENINGSWEG(EN):

Spot-on

5.WACHTTIJD

6.PARTIJNUMMER

Lot:

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Commentaar