Zactran (gamithromycin) – Etikettering - QJ01FA95

Inhoud van artikel

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Kartonnen doos (50 ml / 100 ml / 250 ml)

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

ZACTRAN 150 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schapen en varkens Gamithromycine

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 ml bevat 150 mg gamithromycine

3.FARMACEUTISCHE VORM

Oplossing voor injectie

4.VERPAKKINGSGROOTTE

50 ml

100 ml

250 ml

5.DOELDIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund, schaap en varken.

6.INDICATIES

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Runderen en schapen: Subcutane toediening.

Varkens: Intramusculaire toediening.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Vlees en slachtafval: Runderen: 64 dagen. Schapen: 29 dagen. Varkens: 16 dagen.

Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Niet gebruiken bij dieren bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie, binnen 2 maanden (koeien, vaarzen) of 1 maand (ooien) voor de verwachte partus.

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

Na aanbreken/openen gebruiken vóór...

11.BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

12.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter.

13.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift.

14.VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon Frankrijk

16.NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

EU/2/08/082/007

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD Kartonnen doos ( 500 ml)

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

ZACTRAN 150 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Gamithromycine

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 ml bevat 150 mg gamithromycine.

3.FARMACEUTISCHE VORM

Oplossing voor injectie

4.VERPAKKINGSGROOTTE

500 ml

5.DOELDIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund, varken.

6.INDICATIES

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Runderen: Subcutane toediening.

Varkens: Intramusculaire toediening.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Vlees en slachtafval: Runderen: 64 dagen. Varkens: 16 dagen.

Niet goedgekeurd voor gebruik bij melkgevende dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Niet gebruiken bij drachtige koeien en vaarzen bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie, binnen 2 maanden voor de verwachte partus.

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

Na aanbreken/openen gebruiken vóór….

11.BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

12.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter.

13.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift.

14.VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon Frankrijk

16.NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/08/082/003

EU/2/08/082/006

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot

MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

FLACON, 50 ml

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

ZACTRAN 150 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schapen en varkens Gamithromycine

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 ml bevat 150 mg gamithromycine

3.SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

50 ml

4.TOEDIENINGSWEG(EN):

SC (runderen, schapen), IM (varkens)

5.WACHTTIJDEN

Wachttijden: Vlees en slachtafval: Runderen: 64 dagen. Schapen: 29 dagen. Varkens: 16 dagen. Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

6.PARTIJNUMMER

Lot

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Na aanbreken/openen gebruiken vóór…..

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

FLACON 100 ml / 250 ml

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

ZACTRAN 150 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schapen en varkens Gamithromycine

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 ml bevat 150 mg gamithromycine

3.FARMACEUTISCHE VORM

Oplossing voor injectie

4.VERPAKKINGSGROOTTE

100 ml

250 ml

5.DOELDIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund, schaap en varken.

6.INDICATIES

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

SC (runderen, schapen). IM (varkens)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Vlees en slachtafval: Runderen: 64 dagen. Schapen: 29 dagen. Varkens: 16 dagen.

Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Na aanbreken/openen gebruiken vóór...

11.BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

12.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift.

13.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon Frankrijk

14.NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

15.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

FLACON 500 ml

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

ZACTRAN 150 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens Gamithromycine

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 ml bevat 150 mg gamithromycine

3.FARMACEUTISCHE VORM

Oplossing voor injectie

4.VERPAKKINGSGROOTTE

500 ml

5.DOELDIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund, varken.

6.INDICATIES

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

SC (runderen). IM (varkens)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Vlees en slachtafval: Runderen: 64 dagen. Varkens: 16 dagen.

Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Na aanbreken/openen gebruiken vóór...

11.BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

12.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift.

13.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon Frankrijk

14.NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/08/082/003

EU/2/08/082/006

15.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot

Commentaar