Zuprevo (tildipirosin) – Etikettering - QJ01FA

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Varken

Kartonnen Doos

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Zuprevo, 40 mg/ml oplossing voor injectie voor varkens

Tildipirosine

2.GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

40 mg/ml tildipirosine

3.FARMACEUTISCHE VORM

Oplossing voor injectie

4.VERPAKKINGSGROOTTE

20 ml

50 ml

100 ml

250 ml

5.DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Varken

6.INDICATIE

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Intramusculaire injectie

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTERMIJN

Wachttermijn: (Orgaan)vlees: 9 dagen

9.SPECIALE WAARSCHUWINGEN, INDIEN NODIG

Accidentele injectie is gevaarlijk. Gebruik geen automatische injectiespuit zonder extra beveiligingssysteem.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Na aanbreken binnen 28 dagen gebruiken.

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren beneden 25 °C.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: Lees de bijsluiter.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14.VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

16.NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/11/124/001

EU/2/11/124/002

EU/2/11/124/003

EU/2/11/124/004

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Batch:

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Rund

Kartonnen doos

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Zuprevo, 180 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen

Tildipirosine

2. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

180 mg/ml tildipirosine

3. FARMACEUTISCHE VORM

Oplossing voor injectie

4. VERPAKKINGSGROOTTE

20 ml

50 ml

100 ml

250 ml

5. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund

6. INDICATIE

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Subcutane injectie

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTERMIJN

Wachttermijn: (Orgaan)vlees: 47 dagen

Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Niet gebruiken bij drachtige dieren bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de verwachte partus.

9. SPECIALE WAARSCHUWINGEN, INDIEN NODIG

Accidentele injectie is gevaarlijk. Gebruik geen automatische injectiespuit zonder extra beveiligingssysteem.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Na aanbreken binnen 28 dagen gebruiken.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren beneden 25 °C.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: Lees de bijsluiter.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/11/124/005

EU/2/11/124/006

EU/2/11/124/007

EU/2/11/124/008

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Batch:

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Varken

Flacon (20 ml, 50 ml)

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Zuprevo, 40 mg/ml oplossing voor injectie voor varkens

Tildipirosine

2.GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

40 mg/ml tildipirosine

3.SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

20 ml

50 ml

4.TOEDIENINGSWEG

IM

5.WACHTTERMIJN

Wachttermijn:

(Orgaan)vlees: 9 dagen

6.PARTIJNUMMER

Batch:

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Na aanbreken gebruiken tot:

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Varken

Flacon (100 ml, 250 ml)

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Zuprevo, 40 mg/ml oplossing voor injectie voor varkens

Tildipirosine

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

40 mg/ml tildipirosine

3. FARMACEUTISCHE VORM

Oplossing voor injectie

4. VERPAKKINGSGROOTTE

100 ml

250 ml

5. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Varken

6. INDICATIE(S)

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Intramusculaire injectieLees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTERMIJN

Wachttermijn:

(Orgaan)vlees: 9 dagen

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Accidentele injectie is gevaarlijk

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Na aanbreken gebruiken tot:

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren beneden 25 °C.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: Lees de bijsluiter.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/11/124/003

EU/2/11/124/004

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Batch:

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Rund

Flacon (20 ml, 50 ml)

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Zuprevo, 180 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen

Tildipirosine

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

180 mg/ml tildipirosine

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

20 ml

50 ml

4. TOEDIENINGSWEG

SC

5. WACHTTERMIJN

Wachttermijn: (Orgaan)vlees: 47 dagen

Lees vóór gebruik de bijsluiter

6. PARTIJNUMMER

Batch:

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Na aanbreken gebruiken tot:

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Rund

Flacon (100 ml, 250 ml)

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Zuprevo, 180 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen tildipirosine

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

180 mg/ml tildipirosine

3. FARMACEUTISCHE VORM

Oplossing voor injectie

4. VERPAKKINGSGROOTTE

100 ml

250 ml

5. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund

6. INDICATIE(S)

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Subcutane injectie

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTERMIJN

Wachttermijn:

(Orgaan)vlees: 47 dagen

Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Niet gebruiken bij drachtige dieren bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de verwachte partus.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Accidentele injectie is gevaarlijk

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Na aanbreken gebruiken tot:

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren beneden 25 °C.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: Lees de bijsluiter.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/11/124/007

EU/2/11/124/008

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Batch:

Commentaar