Norwegian
Velg språk for nettsiden

Activyl Tick Plus (indoxacarb/permethrin) - QP53AC54

Updated on site: 08-Feb-2018

Medikamentets navn: Activyl Tick Plus
ATC: QP53AC54
Stoff: indoxacarb/permethrin
Produsent: Intervet International BV

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg påflekkingsvæske, oppløsning for svært små hunder Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg påflekkingsvæske, oppløsning for små hunder Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg påflekkingsvæske, oppløsning for mellomstore hunder Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg påflekkingsvæske, oppløsning for store hunder Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg påflekkingsvæske, oppløsning for svært store hunder

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Virkestoffer:

Hver ml inneholder 150 mg indoksakarb og 480 mg permetrin.

Hver endosepipette inneholder:

 

Volum av

Indoksakarb

Permetrin

 

enhetsdose (ml)

(mg)

(mg)

Svært små hunder (1,2 - 5 kg)

0,5

Små hunder (5 - 10 kg)

Mellomstore hunder (10 - 20 kg)

Store hunder (20 - 40 kg)

Svært store hunder (40 - 60 kg)

Hjelpestoffer:

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORMLes mer ...

Kommentarer