Activyl (indoxacarb) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - QP53AX27

A.TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release

Intervet Productions S.A. Rue de Lyons

27460 Igoville Frankrike

B.VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Til hunder: Veterinærpreparatet er unntatt reseptplikt.

Til katter: Veterinærpreparatet er underlagt reseptplikt.

C.MRL-STATUS

Ikke relevant.

Kommentarer