Advocate (imidacloprid / moxidectin) - QP54AB52

Updated on site: 08-Feb-2018

Medikamentets navn: Advocate
ATC: QP54AB52
Stoff: imidacloprid / moxidectin
Produsent: Bayer Animal Health GmbH

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Advocate 40 mg + 4 mg påflekkingsvæske, oppløsning til små katter og ildere Advocate 80 mg + 8 mg påflekkingsvæske, oppløsning til store katter

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Virkestoffer:

Advocate til katter inneholder 100 mg/ml imidakloprid og 10 mg/ml moksidektin.

Hver endose (pipette) gir:

 

Endose

Imidakloprid

Moksidektin

 

 

 

 

Advocate til små katter (4 kg) og

0,4 ml

40 mg

4 mg

ildere

 

 

 

Advocate til store katter (>4-8 kg)

0,8 ml

80 mg

8 mg

Hjelpestoffer:

Benzylalkohol

Butylhydroksytoluen 1 mg/ml (E 321, som antioksidant)



Les mer ...

Kommentarer