Advocate (imidacloprid / moxidectin) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - QP54AB52

Updated on site: 08-Feb-2018

Medikamentets navn: Advocate
ATC: QP54AB52
Stoff: imidacloprid / moxidectin
Produsent: Bayer Animal Health GmbH

A.TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

TYSKLAND

B.VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparatet underlagt reseptplikt.

C.MRL-STATUS

Ikke relevant.

Kommentarer