Norwegian
Velg språk for nettsiden

BTVPUR AlSap 1 (bluetongue-virus serotype-1 antigen) - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Medikamentets navn: BTVPUR AlSap 1
ATC: QI04AA02
Stoff: bluetongue-virus serotype-1 antigen
Produsent: Merial

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

BTVPUR AlSap 1 injeksjonsvæske, suspensjon til sau og storfe.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

En dose à 1 ml inneholder:

 

Virkestoff:

 

Inaktivert blåtungevirus serotype 1

........................................................................ 1,9 log10 piksler*

(*) Antigeninnhold (VP2-protein) ved immunanalyse

Adjuvanser:

 

Al3+ (som hydroksid)

2,7mg

Saponin

30HU**

(**) Hemolytiske enheter

 

Se punkt 6.1 for komplett liste over hjelpestoffer.

3.LEGEMIDDELFORM

Homogen, melkehvit injeksjonsvæske, suspensjon.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter)

Sau og storfeLes mer ...

Kommentarer