BTVPUR AlSap 1 (bluetongue-virus serotype-1 antigen) - QI04AA02

Updated on site: 21-Sep-2017

Medikamentets navn: BTVPUR AlSap 1
ATC: QI04AA02
Stoff: bluetongue-virus serotype-1 antigen
Produsent: Merial

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

BTVPUR AlSap 1 injeksjonsvæske, suspensjon til sau og storfe.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

En dose à 1 ml inneholder:

 

Virkestoff:

 Les mer ...

Kommentarer