Norwegian
Velg språk for nettsiden

BTVPUR AlSap 2-4 (bluetongue-virus serotype-2 antigen...) - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Medikamentets navn: BTVPUR AlSap 2-4
ATC: QI04AA02
Stoff: bluetongue-virus serotype-2 antigen / bluetongue-virus serotype-4 antigen
Produsent: Mérial

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

BTVPUR AlSap 2-4 injeksjonsvæske, suspensjon til sau.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver dose med 1 ml vaksine inneholder:

Virkestoff:

 

 

Blåtungevirus serotype 2 antigen ....................................................................................

6,8–9,5 CCID50*

Blåtungevirus serotype 4 antigen ....................................................................................

7,1–8,5 CCID50*

*Infeksiøs dose i cellekultur 50 % ekvivalent med titer før inaktivering (log10)

 

Adjuvanser:

 

 

Aluminiumhydroksid

2,7 mg

 

Saponin

30 HU**

 

**Hemolytiske enheter

 

 

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Homogen, melkehvit injeksjonsvæske, suspensjon.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter)Les mer ...

Kommentarer