Bluevac BTV8 (bluetongue virus inactivated, serotype...) - QI04AA02

Updated on site: 21-Sep-2017

Medikamentets navn: Bluevac BTV8
ATC: QI04AA02
Stoff: bluetongue virus inactivated, serotype 8
Produsent: CZ Veterinaria S.A.

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

BLUEVAC BTV8 injeksjonsvæske, suspensjon for storfe og sau

2.KVALITATITV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver ml vaksine inneholder:

 

Virkestoff:Les mer ...

Kommentarer