Norwegian
Velg språk for nettsiden

Bluevac BTV8 (bluetongue virus inactivated, serotype...) - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Medikamentets navn: Bluevac BTV8
ATC: QI04AA02
Stoff: bluetongue virus inactivated, serotype 8
Produsent: CZ Veterinaria S.A.

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

BLUEVAC BTV8 injeksjonsvæske, suspensjon for storfe og sau

2.KVALITATITV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver ml vaksine inneholder:

 

Virkestoff:

106.5 CCID50*

Blåtungevirus inaktivert, serotype 8:

(*) tilsvarende titer før inaktivering (logg 10)

 

Adjuvanser:

 

Aluminiumhydroksid

6 mg

Renset saponin (Quil A)

0,05 mg

Hjelpestoffer:

 

Tiomersal

0,1 mg

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

 

3.

LEGEMIDDELFORM

 

Injeksjonsvæske, suspensjon

Hvit eller rosa-hvit.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter)

Sau og storfe.

4.2Indikasjoner, med angivelse av målarterLes mer ...

Kommentarer