Norwegian
Velg språk for nettsiden

Bovilis BTV8 (inactivated bluetongue virus, serotype...) - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Medikamentets navn: Bovilis BTV8
ATC: QI04AA02
Stoff: inactivated bluetongue virus, serotype 8, in culture medium
Produsent: Intervet International BV
NorwegianNorwegian
Endre språk

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Bovilis BTV8 injeksjonsvæske, suspensjon til storfe og sau

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1 ml dose inneholder:

Virkestoff:

Blåtungevirus serotype 8 (før inaktivering): 500 antigen enheter *.

(* induserer en virus nøytaliserende antisstoff respons i kyllinger på ≥ 5,0 log2)

Adjuvanser:

 

Aluminiumhydroksid (som 100 %)

16,7 mg

Saponin

0,31 mg

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORMLes mer ...

Kommentarer