Bravecto (Fluralaner) - QP53BX05

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Bravecto 112,5 mg tyggetabletter for svært små hunder (2–4,5 kg)

Bravecto 250 mg tyggetabletter for små hunder (>4,5–10 kg)

Bravecto 500 mg tyggetabletter for mellomstore hunder (>10–20 kg)

Bravecto 1000 mg tyggetabletter for store hunder (>20–40 kg)

Bravecto 1400 mg tyggetabletter for svært store hunder (>40–56 kg)

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Virkestoff:

Hver tyggetablett inneholder:

Bravecto tyggetabletter

Fluralaner (mg)

 

 

for svært små hunder (2–4,5 kg)

112,5

for små hunder (>4,5–10 kg)

for mellomstore hunder (>10–20 kg)

for store hunder (>20–40 kg)

1 000

for svært store hunder (>40–56 kg)

1 400Les mer ...

Kommentarer