Broadline (eprinomectin, fipronil, praziquantel,...) - QP54AASY

Updated on site: 08-Feb-2018

Medikamentets navn: Broadline
ATC: QP54AASY
Stoff: eprinomectin, fipronil, praziquantel, (S)-methoprene
Produsent: Merial

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

BROADLINE påflekkingsvæske, oppløsning til katt < 2,5 kg

BROADLINE påflekkingsvæske, oppløsning til katt 2,5-7,5 kg

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Virkestoffer:

Hver endoseapplikator inneholder:

BROADLINE

Volum av

Fipronil

(S)-metopren

Eprinomektin

Prazikvantel

påflekkingsvæske,

endose (ml)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

oppløsning

 

 

 

 

 

Katt <2,5 kg

0,3

24,9

30,0

1,20

24,9

Katt 2,5–7,5 kg

0,9

74,7

90,0

3,60

74,7

Hjelpestoff:

Butylhydroksytoluen (E321) 1 mg/ml.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.Les mer ...

Kommentarer