Broadline (eprinomectin, fipronil, praziquantel,...) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - QP54AASY

Updated on site: 08-Feb-2018

Medikamentets navn: Broadline
ATC: QP54AASY
Stoff: eprinomectin, fipronil, praziquantel, (S)-methoprene
Produsent: Merial

A.TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release

MERIAL

4 Chemin du Calquet,

31000 Toulouse

FRANKRIKE

B.VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparatet er underlagt reseptplikt.

C.MRL-STATUS

Ikke relevant.

Kommentarer