Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Medikamentets navn: Canigen L4
ATC: QI07AB01
Stoff: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Produsent: Intervet International B.V.

Artikkelinnhold

A.TILVIRKER AV BIOLOGISK(E) VIRKESTOFFER OG TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker av biologisk virkestoff

Tilvirker av virkestoffet

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

Navn og adresse til tilvirker(e) ansvarlig for batch release

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

B.VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparatet er underlagt reseptplikt.

C.MRL-STATUS

Ikke relevant.

Kommentarer