Cardalis (benazepril hydrochloride /spironolactone) - QC09BA07

Updated on site: 08-Feb-2018

Medikamentets navn: Cardalis
ATC: QC09BA07
Stoff: benazepril hydrochloride /spironolactone
Produsent: Ceva Santé Animale

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Cardalis 2,5 mg/20 mg tyggetabletter til hund

Cardalis 5 mg/40 mg tyggetabletter til hund

Cardalis 10 mg/80 mg tyggetabletter til hund

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver tyggetablett inneholder:

Virkestoffer:

 

Benazeprilhydroklorid (HCl)

Spironolakton

 

(benazeprilum HCl)

(spironolactonum)

Cardalis 2,5 mg/20 mg tabletter

2,5 mg

20 mg

Cardalis 5 mg/40 mg tabletter

5 mg

40 mg

Cardalis 10 mg/80 mg tabletter

10 mg

80 mg

Hjelpestoffer:

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.Les mer ...

Kommentarer