Cimalgex (cimicoxib) - QM01AH93

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Cimalgex 8 mg tyggetablett til hund

Cimalgex 30 mg tyggetablett til hund

Cimalgex 80 mg tyggetablett til hund

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver tablett inneholder:

Virkestoff:

Cimalgex 8 mg cimicoxib 8 mg

Cimalgex 30 mg

cimicoxib 30 mg

Cimalgex 80 mg

cimicoxib 80 mg

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.Les mer ...

Kommentarer