Circovac (inactivated porcine circovirus type...) - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Circovac
ATC: QI09AA07
Stoff: inactivated porcine circovirus type 2 (PCV2)
Produsent: CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelõ Zrt.

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Circovac emulsjon og suspensjon til injeksjonsvæske, emulsjon til griser

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver ml rekonstituert vaksine inneholder:

 

Virkestoff:

 

Inaktivert svinecircovirus type 2 (PCV2) .....................................................

1,8 log10 ELISA-enheter

Hjelpestoff:

 

Tiomersal ......................................................................................................................................

0,10 mg

Adjuvans:

 

Parafinolje, lett ...............................................................................................................

247 til 250,5 mg

Se punkt 6.1 for komplett liste over hjelpestoffer.

 

3.

LEGEMIDDELFORM

 

Emulsjon og suspensjon til injeksjonsvæske, emulsjon.

Lys opaliserende væske før rekonstitusjon.

Rekonstituert vaksine er en homogen hvit emulsjon.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter)

Griser (purker, ungpurker og spedgris fra 3 ukers alder)Les mer ...

Kommentarer