Circovac (inactivated porcine circovirus type...) - QI09AA07

Updated on site: 21-Sep-2017

Medikamentets navn: Circovac
ATC: QI09AA07
Stoff: inactivated porcine circovirus type 2 (PCV2)
Produsent: Merial

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Circovac emulsjon og suspensjon til injeksjonsvæske, emulsjon til griser

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver ml rekonstituert vaksine inneholder:

 

Virkestoff:

 Les mer ...

Kommentarer