Contacera (meloxicam) - QM01AC06

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Contacera 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe, gris og hest

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

En ml inneholder:

Virkestoff:

 

Meloksikam

20 mg

Hjelpestoff:

Etanol (96%) 159,8 mg

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning.Les mer ...

Kommentarer