Convenia (cefovecin) - QJ01DD91

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Convenia 80 mg/ml pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning, til hund og katt

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hvert 20 ml hetteglass med frysetørket pulver

Hvert 5 ml hetteglass med frysetørket pulver

inneholder:

inneholder:Les mer ...

Kommentarer