Convenia (cefovecin) - QJ01DD91

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Convenia 80 mg/ml pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning, til hund og katt

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hvert 20 ml hetteglass med frysetørket pulver

Hvert 5 ml hetteglass med frysetørket pulver

inneholder:

inneholder:

Virkestoff:

Virkestoff:

852 mg cefovecin (som natriumsalt)

340 mg cefovecin (som natriumsalt)

Hjelpestoffer:

Hjelpestoffer:

19,17 mg metylparahydroksybenzoat (E218)

7,67 mg metylparahydroksybenzoat (E218)

2,13 mg propylparahydroksybenzoat (E216)

0,85 mg propylparahydroksybenzoat (E216)

Hvert 15 ml hetteglass med væske inneholder:

Hvert 10 ml hetteglass med væske inneholder:

Hjelpestoffer:

Hjelpestoffer:

13 mg/ml benzylalkohol

13 mg/ml benzylalkohol

10,8 ml vann til injeksjonsvæske

4,45 ml vann til injeksjonsvæske

Etter rekonstituering i henhold til bruksanvisning har injeksjonsvæsken følgende innhold: 80,0 mg/ml cefovecin (som natriumsalt)

1,8 mg/ml metylparahydroksybenzoat (E218)

0,2 mg/ml propylparahydroksybenzoat (E216)

12,3 mg/ml benzylalkohol

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORMLes mer ...

Kommentarer