Econor (valnemulin) - QJ01XQ02

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Econor 50 % premiks for medisinfôr til gris

Econor 10 % premiks for medisinfôr til gris og kanin

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Econor inneholder valnemulin i form av valnemulinhydroklorid.

 

Econor 50 %

Econor 10 %

 

 

 

Virkestoff

 

 

Valnemulin-

532,5 mg/g

106,5 mg/g

hydroklorid

 

 

Tilsvarende

500 mg/g

100 mg/g

valnemulin base

 

 

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Premiks for medisinfôr.

Hvitt til lett gulaktig pulverLes mer ...

Kommentarer