Equioxx (firocoxib) - QM01AH90

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Equioxx
ATC: QM01AH90
Stoff: firocoxib
Produsent: Ceva Sante Animale - Libourne

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

EQUIOXX 8,2 mg/g oralpasta til hest

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver sprøyte inneholder 7,32 g pasta og gir:

Firocoxib 8,2 mg/g

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Oralpasta.

Hvit til offwhite pasta.Les mer ...

Kommentarer