Norwegian
Velg språk for nettsiden

Equip WNV (Duvaxyn WNV) (inactivated West Nile virus, strain...) - QI05AA10

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Equip WNV (Duvaxyn WNV)
ATC: QI05AA10
Stoff: inactivated West Nile virus, strain VM-2
Produsent: Zoetis Belgium SA

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Equip WNV injeksjonsvæske, emulsjon til hest

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

En dose à 1 ml inneholder:

 

Virkestoff:

 

Inaktivert West Nile virus, stamme VM-2

RP* 1,0 – 2,2

*Relative potency styrke ved in vitro-metode, sammenlignet med en referansevaksine med vist effekt hos hest.

Adjuvans:

 

SP-olje

4,0 % – 5,5 % (v/v)

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

 

3. LEGEMIDDELFORM

 

Injeksjonsvæske, emulsjon

 

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter)

Hest

4.2Indikasjoner, med angivelse av målarter

Aktiv immunisering av hest fra 6 måneders alder mot West Nile virus (WNV) ved å redusere antall hester med viremi etter infeksjon med WNV stamme 1 eller 2, og for å redusere varighet og alvorlighetsgrad av kliniske tegn på WNV stamme 2.Les mer ...

Kommentarer