Norwegian
Velg språk for nettsiden

Eryseng Parvo (porcine parvovirus, strain NADL-2 and...) - QI09AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Eryseng Parvo
ATC: QI09AL01
Stoff: porcine parvovirus, strain NADL-2 and Erysipelothrix rhusiopathiae, strain R32E11 (inactivated)
Produsent: Laboratorios HIPRA, S.A.

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

ERYSENG PARVO injeksjonsvæske, suspensjon til gris

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver 2 ml dose inneholder:

 

Virkestoffer:

 

Inaktivert svineparvovirus, stamme NADL-2 ........................................................

RP > 1,15 *

Inaktivert Erysipelothrix rhusiopathiae, stamme R32E11 ............

ELISA > 3,34 log2 IE50 %**

* RP, relativ potens (ELISA)

 

** IE50 % hemming ELISA - 50 %

 

Adjuvanser:

Aluminiumhydroksid ……………………............................................... 5,29 mg (aluminium)

DEAE-dekstran

Ginseng

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORMLes mer ...

Kommentarer