Norwegian
Velg språk for nettsiden

Fevaxyn Pentofel (inactivated feline calicivirus/inactivated...) - QI06AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Fevaxyn Pentofel
ATC: QI06AL01
Stoff: inactivated feline calicivirus/inactivated feline Chlamydophila felis /inactivated feline leukaemia virus/inactivated feline panleukopenia virus / inactivated feline rhinotracheitis virus
Produsent: Zoetis Belgium SA; 

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Fevaxyn Pentofel, injeksjonsvæske, suspensjon til katter

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Per dose på 1 ml (engangssprøyte):

Virkestoffer

Relativ styrke (R.P.)

Inaktivert felint panleukopenivirus, stamme CU4

8,50 – 12,25

Inaktivert felint calicivirus, stamme 255

1,26 – 2,40

Inaktivert felint rhinotracheittvirus, stamme 605

1,39 – 2,10

Inaktivert Chlamydophila felis, stamme Cello

1,69 – 3,50

Inaktivert felint leukemivirus, stamme 61E

1,45 – 2,00

Adjuvans

 

Etylen/maleinsyreanhydrid (EMA-31)

1 % (v/v)

Neokryl

3 % (v/v)

Emulsigen SA

5 % (v/v)

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

 

3.

LEGEMIDDELFORM

 

Injeksjonsvæske, suspensjon.

Vaksinen er en blekrosa melkeaktig væske uten faste partikler.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter)

KattLes mer ...

Kommentarer