Norwegian
Velg språk for nettsiden

Fortekor Plus (benazepril hydrochloride / pimobendan) - QC09BX90

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Fortekor Plus
ATC: QC09BX90
Stoff: benazepril hydrochloride / pimobendan
Produsent: Elanco Europe Ltd

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATES NAVN

Fortekor plus 1,25 mg/2,5 mg, tabletter til hund

Fortekor plus 5 mg/10 mg, tabletter til hund

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver tablett inneholder:

Virkestoffer:

 

Pimobendan

Benazeprilhydroklorid

 

 

 

Fortekor plus 1,25 mg/2,5 mg tabletter

1,25 mg

2,5 mg

Fortekor plus 5 mg/10 mg tabletter

5 mg

10 mg

Hjelpestoffer:

 

 

 

 

 

 

Brunt jernoksid

 

 

E172

 

Fortekor plus 1,25 mg/2,5 mg tabletter

0,5 mg

 

Fortekor plus 5 mg/10 mg tabletter

2 mg

 

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1

3.LEGEMIDDELFORM

TabletterLes mer ...

Kommentarer