Fortekor Plus (benazepril hydrochloride / pimobendan) - QC09BX90

Updated on site: 21-Sep-2017

Medikamentets navn: Fortekor Plus
ATC: QC09BX90
Stoff: benazepril hydrochloride / pimobendan
Produsent: Elanco Europe Ltd

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATES NAVN

Fortekor plus 1,25 mg/2,5 mg, tabletter til hund

Fortekor plus 5 mg/10 mg, tabletter til hund

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver tablett inneholder:

Virkestoffer:

 Les mer ...

Kommentarer