Norwegian
Velg språk for nettsiden

Locatim (Serinucoli) (Bovine concentrated lactoserum containing...) - QI02AT01

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Locatim (Serinucoli)
ATC: QI02AT01
Stoff: Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin
Produsent: Biokema Anstalt

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Locatim oral oppløsning for spekalver yngre enn 12 timer gammel.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Virkestoff

Konsentrert laktoserum fra kveg, inneholdende spesifikke immunoglobuliner G mot E. coli F5 (K99)

adhesin ≥2,8* log10/ml.

* mikroagglutinasjonsmetoden

Hjelpestoff

Metyl parahydroksybenzoat ≤ 0.8 mg/ml.Les mer ...

Kommentarer