Locatim (Serinucoli) (Bovine concentrated lactoserum containing...) - QI02AT01

Updated on site: 21-Sep-2017

Medikamentets navn: Locatim (Serinucoli)
ATC: QI02AT01
Stoff: Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin
Produsent: Biokema Anstalt

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Locatim oral oppløsning for spekalver yngre enn 12 timer gammel.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Virkestoff

Konsentrert laktoserum fra kveg, inneholdende spesifikke immunoglobuliner G mot E. coli F5 (K99)

adhesin ≥2,8* log10/ml.

* mikroagglutinasjonsmetodenLes mer ...

Kommentarer