Meloxidolor (meloxicam) - QM01AC06

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Meloxidolor 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hund, katt, storfe og gris

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

En ml inneholder:

Virkestoff:

Meloksikam 5 mg

Hjelpestoff:Les mer ...

Kommentarer