Meloxidyl (meloxicam) - QM01AC06

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Meloxidyl 1,5 mg/ml mikstur, suspensjon, til hund.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1 ml inneholder:

 

Virkestoff(er):

 Les mer ...

Kommentarer