Metacam (meloxicam) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - QM01AC06

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Metacam
ATC: QM01AC06
Stoff: meloxicam
Produsent: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Metacam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris

A.TILVIRKERE ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirkere ansvarlig for batch release Labiana Life Sciences S.A.

Venus, 26

Can Parellada Industrial 08228 Terrassa SPANIA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

TYSKLAND

B.VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparat underlagt reseptplikt.

C.MRL-STATUS

Meloksikam i Metacam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning for storfe og gris er tillat virkestoff som beskrevet i tabell 1 i vedlegget til Rådsforordning (EU) nr. 37/2010:

Farmakologisk

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvev

Andre

Terapautisk

aktivt(aktive)

 

 

 

 

forholdsregler

klassifikasjon

virkestoff(er)

 

 

 

 

 

 

Meloxicam

Meloxicam

Bovine,

20 μg/kg

Muscle

No entry

Anti-inflammatory

 

 

caprine,

65 μg/kg

Liver

 

agents/Non-

 

 

porcine,

65 μg/kg

Kidney

 

steroidal anti-

 

 

rabbit,

 

 

 

inflammatory

 

 

Equidae

 

 

 

agents

 

 

Bovine,

15 μg/kg

Milk

 

 

 

 

caprine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjelpestoffer angitt i pkt. 6.1 i preparatomtalen er enten tillatte innholdsstoffer som i henhold til tabell 1 i vedlegget til Rådsforordning (EU) nr. 37/2010 ikke trenger MRL, eller de anses å være utenfor virkeområdet for forordning (EF) nr. 470/2009 når de brukes som i dette veterinærpreparatet.

Metacam 1,5 mg/ml mikstur, suspensjon til hund

A.TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein TYSKLAND

B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparat underlagt reseptplikt

C. MRL-STATUS

Ikke relevant.

Metacam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hund og katt

A. TILVIRKERE ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirkere ansvarlig for batch release Labiana Life Sciences S.A

Venus, 26

Can Parellada Industrial 08228 Terrassa SPANIA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

TYSKLAND

B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparat underlagt reseptplikt.

C. MRL-STATUS

Ikke relevant.

Metacam 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe, gris og hest

A. TILVIRKERE ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirkere ansvarlig for batch release Labiana Life Sciences S.A.

Venus, 26

Can Parellada Industrial 08228 Terrassa SPANIA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

TYSKLAND

B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparat underlagt reseptplikt.

C. MRL-STATUS

Meloksikam i Metacam 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning for storfe, gris og hest er tillatt virkestoff som beskrevet i tabell 1 i vedlegget til Rådsforordning (EU) nr. 37/2010:

Farmakologisk

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvev

Andre

Terapautisk

aktivt(aktive)

 

 

 

 

forholdsregler

klassifikasjon

virkestoff (er)

 

 

 

 

 

 

Meloxicam

Meloxicam

Bovine,

20 μg/kg

Muscle

No entry

Anti-inflammatory

 

 

caprine,

65 μg/kg

Liver

 

agents/Non-steroidal

 

 

porcine,

65 μg/kg

Kidney

 

anti-inflammatory

 

 

rabbit,

 

 

 

agents

 

 

Equidae

 

 

 

 

 

 

Bovine,

15 μg/kg

Milk

 

 

 

 

caprine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjelpestoffer angitt i pkt. 6.1 i preparatomtalen er enten tillatte innholdsstoffer som i henhold til tabell 1 i vedlegget til Rådsforordning (EU) nr. 37/2010 ikke trenger MRL , eller de anses å være utenfor virkeområdet for forordning (EF) nr. 470/2009 når de brukes som i dette veterinærpreparatet.

Metacam 15 mg/ml mikstur, suspensjon til hest

A. TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein TYSKLAND

B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparat underlagt reseptplikt.

C. MRL-STATUS

Meloksikam i Metacam 15 mg/ml mikstur, suspensjon til hest er tillatt virkestoff som beskrevet i tabell 1 i vedlegget til Rådsforordning (EU) nr. 37/2010:

Farmakologisk

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvev

Andre

Terapautisk

aktivt(aktive)

 

 

 

 

forholds-

klassifikasjon

virkestoff(er)

 

 

 

 

regler

 

Meloxicam

Meloxicam

Bovine,

20 μg/kg

Muscle

No entry

Anti-inflammatory

 

 

caprine

65 μg/kg

Liver

 

agents/Non-steroidal

 

 

porcine,

65 μg/kg

Kidney

 

anti-inflammatory agents

 

 

rabbit,

 

 

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

 

 

 

Bovine,

15 μg/kg

Milk

 

 

 

 

caprine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjelpestoffer angitt i pkt. 6.1 i preparatomtalen er enten tillatte innholdsstoffer som i henhold til tabell 1 i vedlegget til Rådsforordning (EU) nr. 37/2010 ikke trenger MRL , eller de anses å være utenfor virkeområdet for forordning (EF) nr. 470/2009 når de brukes som i dette veterinærpreparatet.

Metacam 0,5 mg/ml mikstur, suspensjon til hund

A. TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein TYSKLAND

B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparat underlagt reseptplikt

C. MRL-STATUS

Ikke relevant.

Metacam 1 mg tyggetabletter til hund

Metacam 2,5 mg tyggetabletter til hund

A. TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein TYSKLAND

B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparat underlagt reseptplikt

C. MRL-STATUS

Ikke relevant.

Metacam 0,5 mg/ml mikstur, suspensjon til katt

A. TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein TYSKLAND

B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparat underlagt reseptplikt.

C. MRL-STATUS

Ikke relevant.

Metacam 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til katt

A. TILVIRKERE ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirkere ansvarlig for batch release Labiana Life Sciences S.A

Venus, 26

Can Parellada Industrial 08228 Terrassa SPANIA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

TYSKLAND

B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparat underlagt reseptplikt.

C. MRL-STATUS

Ikke relevant.

Metacam 15 mg/ml mikstur, suspensjon til gris

A. TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein TYSKLAND

B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparat underlagt reseptplikt

C. MRL-STATUS

Meloksikam i Metacam 15 mg/ml mikstur, suspensjon til gris er tillatt virkestoff som beskrevet i tabell 1 i vedlegget til Rådsforordning (EU) nr. 37/2010

Farmakologisk

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvev

Andre

Terapautisk

aktivt(aktive)

 

 

 

 

forholds-

klassifikasjon

virkestoff(er)

 

 

 

 

regler

 

Meloxicam

Meloxicam

Bovine,

20 μg/kg

Muscle

No entry

Anti-inflammatory

 

 

caprine

65 μg/kg

Liver

 

agents/Non-steroidal

 

 

porcine,

65 μg/kg

Kidney

 

anti-inflammatory agents

 

 

rabbit,

 

 

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

 

 

 

Bovine,

15 μg/kg

Milk

 

 

 

 

caprine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjelpestoffer angitt i pkt. 6.1 i preparatomtalen er enten tillatte innholdsstoffer som i henhold til tabell 1 i vedlegget til Rådsforordning (EU) nr. 37/2010 ikke trenger MRL , eller de anses å være utenfor virkeområdet for forordning (EF) nr. 470/2009 når de brukes som i dette veterinærpreparatet.

Metacam 40 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og hest

A. TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release Labiana Life Sciences S.A.

Venus, 26

Can Parellada Industrial 08228 Terrassa SPANIA

B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparatet underlagt reseptplikt.

C. MRL-STATUS

Virkestoffet i Metacam er tillatt virkestoff som beskrevet i tabell 1 i vedlegget til Rådsforordning (EU) nr. 37/2010:

Farmakologisk

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvev

Andre

Terapeutisk

aktiv(e)

 

 

 

 

forholdsre

klassifisering

virkestoff(er)

 

 

 

 

gler

 

Meloksikam

Meloksikam

Storfe,

20 μg/kg

Muskel

INGEN

Anti-

 

 

geit,

65 μg/kg

Lever

ANGIVE

inflammatoris

 

 

gris,

65 μg/kg

Nyre

LSE

ke

 

 

kanin,

 

 

 

midler/Ikke-

 

 

hest

 

 

 

steroide anti-

 

 

Storfe,

15 μg/kg

Melk

 

inflammatoris

 

 

geit

 

 

 

ke midler

Hjelpestoffer angitt i pkt. 6.1 i preparatomtalen er enten tillatte innholdsstoffer som i henhold til tabell 1 i vedlegget til Rådsforordning (EU) nr. 37/2010 ikke trenger MRL, eller de anses å være utenfor virkeområdet for forordning (EF) nr. 470/2009 når de brukes som i dette veterinærpreparatet

Kommentarer