Norwegian
Velg språk for nettsiden

Nexgard Spectra (afoxolaner / milbemycin oxime) - QP54AB51

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Nexgard Spectra
ATC: QP54AB51
Stoff: afoxolaner / milbemycin oxime
Produsent: Merial

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

NEXGARD SPECTRA 9 mg/ 2 mg tyggetabletter til hund 2–3,5 kg

NEXGARD SPECTRA 19 mg/ 4 mg tyggetabletter til hund > 3,5–7,5 kg

NEXGARD SPECTRA 38 mg/ 8 mg tyggetabletter til hund > 7,5–15 kg

NEXGARD SPECTRA 75 mg/ 15 mg tyggetabletter til hund > 15–30 kg

NEXGARD SPECTRA 150 mg/ 30 mg tyggetabletter til hund > 30–60 kg

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver tyggetablett inneholder:

Virkestoffer:

NEXGARD SPECTRA

Afoksolaner

Milbemycinoksim

 

(mg)

(mg)

tyggetabletter til hund 2–3,5 kg

9,375

1,875

tyggetabletter til hund > 3,5–7,5 kg

18,75

3,75

tyggetabletter til hund > 7,5–15 kg

37,50

7,50

tyggetabletter til hund > 15–30 kg

75,00

15,00

tyggetabletter til hund > 30–60 kg

150,00

30,00Les mer ...

Kommentarer