Norwegian
Velg språk for nettsiden

Nobivac Bb (live Bordetella bronchiseptica bacteria...) - QI06AE02

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Nobivac Bb
ATC: QI06AE02
Stoff: live Bordetella bronchiseptica bacteria strain B-C2
Produsent: Intervet International BV

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Nobivac Bb lyofilisat og oppløsningsvæske til suspensjon til katter

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver dose (0,2 ml) av rekonstituert suspensjon inneholder:

Lyofilisat:

Virkestoff(er):

106,3 -108,3 colony forming units (CFU) levende Bordetella bronchiseptica bakterier stamme B-C2

Oppløsningsvæske:

Vann til injeksjonsvæskerLes mer ...

Kommentarer