Nobivac Bb (live Bordetella bronchiseptica bacteria...) - QI06AE02

Updated on site: 21-Sep-2017

Medikamentets navn: Nobivac Bb
ATC: QI06AE02
Stoff: live Bordetella bronchiseptica bacteria strain B-C2
Produsent: Intervet International BV

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Nobivac Bb lyofilisat og oppløsningsvæske til suspensjon til katter

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver dose (0,2 ml) av rekonstituert suspensjon inneholder:

Lyofilisat:

Virkestoff(er):Les mer ...

Kommentarer