Nobivac L4 (Leptospira interrogans serogroup Canicola...) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Nobivac L4
ATC: QI07AB01
Stoff: Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000) / L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001) / L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain As-05-073) / L. kirsch
Produsent: Intervet International BV

Artikkelinnhold

A.TILVIRKER AV BIOLOGISK(E) VIRKESTOFFER OG TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker av biologiske virkestoffer

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

B.VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparatet er underlagt reseptplikt.

C.MRL-STATUS

Ikke relevant.

Kommentarer