Novaquin (meloxicam) - QM01AC06

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Novaquin 15 mg/ml mikstur, suspensjon til hest

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

En ml inneholder:

 

Virkestoff

 

Meloksikam

15 mg.

Hjelpestoff:

Natriumbenzoat 1,75 mg.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Mikstur, suspensjon.

Gulgrønn viskøs mikstur, suspensjon.Les mer ...

Kommentarer