Novem (meloxicam) - QM01AC06

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Novem
ATC: QM01AC06
Stoff: meloxicam
Produsent: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Novem 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

En ml inneholder:

Virkestoff:

Meloksikam 5 mg

Hjelpestoff:

Etanolm 150 mg

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.Les mer ...

Kommentarer