Oxyglobin (haemoglobin glutamer-200 (bovine)) - QB05AA90

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Oxyglobin
ATC: QB05AA90
Stoff: haemoglobin glutamer-200 (bovine)
Produsent: OPK Biotech Netherlands BV

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Oxyglobin 130 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning i hunder.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Virkestoff:

Hemoglobin glutamer-200 (bovin) – 130 mg/ml

Hjelpestoffer:

Se punkt 6.1 for komplett liste over hjelpestoffer.

3.LEGEMIDDELFORM

Infusjonsvæske, oppløsningLes mer ...

Kommentarer