Porcilis ColiClos (Clostridium perfringens type C /Escherichia...) - QI09AB08

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Porcilis ColiClos
ATC: QI09AB08
Stoff: Clostridium perfringens type C /Escherichia coli F4ab /E. coli F4ac /E. coli F5 /E. coli F6 /E. coli LT
Produsent: Intervet International BV

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Porcilis ColiClos injeksjonsvæske, suspensjon til svin

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver dose á 2 ml inneholder:

Virkestoffer:

 

 

 

Escherichia coli komponenter:

 

 

Ab titer1

-

F4ab fimbrie adhesin

≥ 9,7 log2

-

F4ac fimbrie adhesin

≥ 8,1 log2

Ab titer1

-

F5 fimbrie adhesin

≥ 8,4 log2

Ab titer1

-

F6 fimbrie adhesin

≥ 7,8 log2

Ab titer1

-

LT toksoid

≥ 10,9 log2 Ab titer1

Clostridium perfrigens komponent:

 

≥ 20 IU2

-

Type C (stamme 578) beta toksoid

1«Mean antibody titre» (Ab) oppnådd etter vaksinering av mus med en 1/20 eller 1/40 dose til purke 2 Internasjonale enheter av beta antitoksin i henhold til Ph.Eur.

Adjuvans:

 

dl-α-tokoferylacetat

150 mg

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon.

Vandig, hvit til nesten hvit.Les mer ...

Kommentarer