Norwegian
Velg språk for nettsiden

Porcilis Pesti (Classical Swine Fever Virus (CSFV) -E2...) - QI09AD04

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Porcilis Pesti
ATC: QI09AD04
Stoff: Classical Swine Fever Virus (CSFV) -E2 subunit antigen
Produsent: Intervet International BV
NorwegianNorwegian
Endre språk

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Porcilis Pesti injeksjonsvæske, emulsjon, til svin

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Innhold per dose á 2 ml:

Virkestoff:

Klassisk svinepestvirus (CSFV)-E2 subenhet antigen: 120 Elisa Enheter (EU)

Adjuvans:

941,4 mg flytende parafin

Hjelpestoff(er):Les mer ...

Kommentarer