Norwegian
Velg språk for nettsiden

Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli) (F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac...) - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli)
ATC: QI09AB02
Stoff: F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac (K88ac) fimbrial adhesin / F5 (K99) fimbrial adhesin / F6 (987P) fimbrial adhesin / LT toxoid
Produsent: Intervet International BV
NorwegianNorwegian
Endre språk

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Porcilis Porcoli Diluvac Forte

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Per dose à to ml:

 

 

Virkestoffer:

9.0 log2 Ab titer1

F4ab (K88ab) fimbrie adhesin

F4ac (K88ac) fimbrie adhesin

5.4 log2

Ab titer1

F5

(K99) fimbrie adhesin

6.8 log2

Ab titer1

F6

(987P) fimbrie adhesin

7.1 log2

Ab titer1

LT toksoid

6.8 log2

Ab titer1

1 Gjennomsnittlig antistofftiter (Ab) etter vaksinering av mus med 1/20 svinedose.

Adjuvans:

 

dl-α-tokoferolacetat

150 mg

Se punkt 6.1 for komplett liste over hjelpestoffer.

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Dyrearter som preparatet er beregnet tilLes mer ...

Kommentarer