Previcox (firocoxib) - QM01AH90

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Previcox 57 mg tyggetabletter til hund

Previcox 227 mg tyggetabletter til hund

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver tyggetablett inneholder:

Virkestoff:

 Les mer ...

Kommentarer