Procox (emodepside/ toltrazuril) - QP52AX60

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Procox
ATC: QP52AX60
Stoff: emodepside/ toltrazuril
Produsent: Bayer Animal Health GmbH

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml mikstur, suspensjon, til hund

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1 ml inneholder:

 

 

Virkestoffer:

 

 

emodepsid

0,9 mg

 

toltrazuril

18 mg

 

Hjelpestoffer:

 

 

butylhydroksytoluen (E 321, som antioksidant)

0,9 mg

sorbinsyre (E 200, som konserveringsmiddel)

0,7 mg

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Mikstur, suspensjon.

Hvit til gulaktig suspensjon.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter)Les mer ...

Kommentarer