Procox (emodepside/ toltrazuril) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - QP52AX60

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Procox
ATC: QP52AX60
Stoff: emodepside/ toltrazuril
Produsent: Bayer Animal Health GmbH

A.TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

Tyskland

B.VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparatet underlagt reseptplikt.

C.MRL-STATUS

Ikke relevant.

Kommentarer