Profender (emodepside / praziquantel) - QP52AA51

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Profender
ATC: QP52AA51
Stoff: emodepside / praziquantel
Produsent: Bayer Animal Health GmbH

Artikkelinnhold

[Endosepipetter]

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Profender 30 mg/7,5 mg påflekkingsvæske, oppløsning til små katter Profender 60 mg/15 mg påflekkingsvæske, oppløsning til mellomstore katter Profender 96 mg/24 mg påflekkingsvæske, oppløsning til store katter

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Virkestoffer:

Profender inneholder 21,4 mg/ml emodepsid og 85,8 mg/ml prazikvantel.

Hver endose (pipette) med Profender inneholder:

 

Volum

Emodepsid

Prazikvantel

 

 

 

 

Profender til små katter

0,35 ml

7,5 mg

30 mg

(≥ 0,5 - 2,5 kg)

 

 

 

Profender til mellomstore katter

0,70 ml

15 mg

60 mg

(> 2,5 – 5 kg)

 

 

 

Profender til store katter

1,12 ml

24 mg

96 mg

(> 5 – 8 kg)

 

 

 

Hjelpestoffer:

 

 

 

5,4 mg/ml butylhydroksyanisol (E 320, som antioksidant)

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.Les mer ...

Kommentarer