Norwegian
Velg språk for nettsiden

Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Purevax RCPCh FeLV
ATC: QI06AX
Stoff: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Produsent: Merial

A. TILVIRKERE AV BIOLOGISKE VIRKESTOFFER OG TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirkere av biologiske virkestoffer

Merial

Laboratory of Lyon Porte des Alpes

Rue de l’aviation

F-69800 SAINT-PRIEST

FRANKRIKE

Merial

Laboratory of Lyon Gerland

254, Avenue Marcel Mérieux

F-69007 LYON

FRANKRIKE

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release

Merial

Laboratory of Lyon Porte des Alpes

Rue de l’aviation

F-69800 SAINT-PRIEST

FRANKRIKE

B.VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparatet underlagt reseptplikt.

C.MRL-STATUS

Ikke relevant.

Kommentarer