Rhiniseng (inactivated Bordetella bronchiseptica,...) - QI09AB04

Updated on site: 21-Sep-2017

Medikamentets navn: Rhiniseng
ATC: QI09AB04
Stoff: inactivated Bordetella bronchiseptica, strain 833CER / recombinant type-D Pasteurella-multocida toxin (PMTr)
Produsent: Laboratorios Hipra S.A.

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

RHINISENG injeksjonsvæske, suspensjon til gris.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver 2 ml dose inneholder:

 

Virkestoffer:

 Les mer ...

Kommentarer