SevoFlo (sevoflurane) - QN01AB08

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

SevoFlo 100 % væske til inhalasjonsdamp til hund og katt.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Virkestoff:

Hver flaske inneholder 250 ml sevofluran (100 %).

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Væske til inhalasjonsdamp.

4.KLINISKE OPPLYSNINGERLes mer ...

Kommentarer