Simparica (sarolaner) - QP53BE03

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Simparica 5 mg tyggetabletter til hund 1,3 – 2,5 kg

Simparica 10 mg tyggetabletter til hund > 2,5 – 5 kg

Simparica 20 mg tyggetabletter til hund > 5 – 10 kg

Simparica 40 mg tyggetabletter til hund > 10 – 20 kg

Simparica 80 mg tyggetabletter til hund > 20 – 40 kg

Simparica 120 mg tyggetabletter til hund > 40 – 60 kg

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETTING

Hver tablett inneholder:Les mer ...

Kommentarer