Trocoxil (mavacoxib) - QM01AH 92

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Trocoxil 6 mg tyggetabletter til hund

Trocoxil 20 mg tyggetabletter til hund

Trocoxil 30 mg tyggetabletter til hund

Trocoxil 75 mg tyggetabletter til hund

Trocoxil 95 mg tyggetabletter til hund

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver tyggetablett inneholder:

Virkestoff:

 

Mavakoksib

6 mg

Mavakoksib

20 mg

Mavakoksib

30 mg

Mavakoksib

75 mg

Mavakoksib

95 mg

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.Les mer ...

Kommentarer