UpCard (Torasemide anhydrous) - QC03CA04

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: UpCard
ATC: QC03CA04
Stoff: Torasemide anhydrous
Produsent: Vétoquinol SA

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

UpCard 0,75 mg tabletter til hund

UpCard 3 mg tabletter til hund

UpCard 7,5 mg tabletter til hund

UpCard 18 mg tabletter til hund

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver tablett inneholder:

 

Virkestoff:

 

UpCard 0,75 mg

0,75 mg torasemid

UpCard 3 mg

3 mg torasemid

UpCard 7,5 mg

7,5 mg torasemid

UpCard 18 mg

18 mg torasemid

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Tabletter.Les mer ...

Kommentarer